Pravidla

§1 Abys mohl hrát Upologus, tak musíš souhlasit s našimi podmínkami používání.

§2 Upologus ti dá možnosti bavit se s jinými hráči přímo ve hře. Za obsah - text a obraz - jsou hráči zodpovědní sami. Pornografické, rasistické nebo urážlivé obsahy vedou k okamžitému smazání účtu.

§3 Žádný uživatel nemá nárok na účast na Upologus. Provozovatel má právo smazat hráče, kteří porušují pravidla hry a zákony nebo se nechovají slušně.

§4 Cheat (podvod) ve hře:

(1) Každý hráč se zavazuje provozovat jen jeden účet na serveru. Takzvané multiúčty nejsou dovolené.

(2) Dary, půjčky nebo extrémní preferenční obchodování jakéhokoliv druhu ve hře nejsou legitimní. Porušení těchto pravidel následuje smazání účtu.

(3) Zvlášť příznivé podmínky mezi účty, zejména v jednom směru jsou kontrolovány.

(4) Chyby se musí ihned nahlásit a nesmí se využít.

(5) Chyby ve hře, které vedou k neplánovanému opatření kapitálu a nejsou uvedeny, nesmí být využívané k nespravedlivé hře, jinak hrozí smazání účtu.

§5 Bots a jiný software, který ovlivňuje hru jsou zakázané.

§6 Upologus nepřevezme žádnou odpovědnost za nastalé škody. Kompenzace je v každém případě vyloučena.

§7 Členství můžeš kdykoliv ukončit smazáním tvého účtu.

§8 Příkazy administrátorů a moderátorů se musí dodržovat.

§9 Pokud některá z těchto částí je neplatná, tak platnost ostatních odstavců není dotčena.